OPGK w Gdańsku

Nasze kompetencje w połączeniu z najlepszymi praktykami z zakresu zarzadzania projektami dają naszym klientom pewność i gwarancje najwyższej jakości i wiarygodności.

O nas

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-952 Gdańsk ul. Pniewskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046219 powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, istniejącego od 1949 roku. Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 lutego 1991 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 319 600 złotych.

Od 2016 roku jest właścicielem spółek OPGK Geomatyka, OPGK Geodezja oraz OPGK Kataster które realizują wspólnie specjalistyczne usługi.

Nasza firma zajmuje geodezją od ponad sześćdziesięciu lat. Przez ten okres zdobyliśmy bogate doświadczenie. Wykonujemy bardzo szeroki zakres usług. Szczególnie w ostatnich latach wraz z szybkim rozwojem technologii informatycznych wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowe usługi i produkty. Mimo zmian organizacyjnych i technologicznych na pierwszym miejscu stawiamy rzetelność informacji jakie pozyskujemy. Nasze mapy, bazy danych, operaty, raporty kontroli, powstają z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ale z zachowaniem tradycyjnej rzetelności i wiarygodności.

Aby zapewnić klientom najwyższa jakość usług niezmiennie inwestujemy w kompetencje naszych pracowników. Zespół OPGK w Gdańsku stanowią specjaliści z różnych dziedzin w tym geodeci, prawnicy, informatycy, specjaliści ds. GIS itp. Staramy się, aby nasze kompetencje w połączeniu z najlepszymi praktykami z zakresu zarzadzania projektami dały naszym klientom pewność i gwarancje najwyższej jakości i wiarygodności.

Nasza misja

Naszą misja jest dostarczanie rzetelnych, precyzyjnych i wiarygodnych danych geodezyjnych dla zabezpieczenia praw i zagwarantowania bezpieczeństwa inwestycji naszych klientów.

Jesteśmy Polskim Przedsiębiorstwem łączącym długoletnie doświadczenie oraz tradycję z nowoczesnymi technologiami i zarządzaniem. Charakteryzujące nas doświadczenie, rzetelność i uczciwość biznesowa pozwalają nam sprostać zmieniającym się wraz z rozwojem cywilizacyjnym oczekiwaniom naszych Klientów. Naszą pracę wykonujemy z głęboką pasją i dumą. Kluczową rolę w naszej działalności odgrywa doświadczenie i wiedza zespołu pracowników i współpracowników OPGK. Główny cel jaki sobie stawiamy jest dostarczenie rzetelnych, precyzyjnych i wiarygodnych danych. Nie tylko spełniamy, ale wręcz wyprzedamy oczekiwania naszych Klientów.

Nasza misja

Nasze wartości

Profesjonalizm
i rzetelność

Profesjonalizm to umiejętne połącznie tradycyjnych wartości i wiedzy z nowoczesnymi technologiami. Dzięki takiemu połączeniu oferujemy naszym klientom produkty i usługi o najwyższej jakości. Jesteśmy przedsiębiorstwem z wieloletnim stażem i ugruntowaną pozycją na rynku dzięki czemu nasze działanie charakteryzuje znajomość rynku, uwarunkowań i przepisów prawnych. Cechuje nas sprawność w działaniu, rzetelność, lojalność, odpowiedzialność i doskonała komunikacja zarówno z Klientami, jak i wewnątrz naszej organizacji. Szczególną wartością jest dla nas także etos pracy, który jest dla nas wartością samą w sobie. Stajemy się lepszymi profesjonalistami poprzez kształtowanie kultury doskonalenia siebie, doskonalenia naszych współpracowników, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przeszkody traktujemy jako wyzwania rozwojowe.

Współpraca
i relacje

Sukces pragniemy osiągnąć budując trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wszyscy staramy się zasłużyć na szacunek i zaufanie swoich podwładnych, przełożonych, współpracowników traktując ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Taka codzienna postawa, przejawiająca się, między innymi w sposobie komunikacji, respektowaniu zasad etyki, chęci pomocy i dotrzymywaniu wzajemnych zobowiązań - buduje pozytywny klimat wewnątrz organizacji, zwiększa naszą sprawność i pozwala na zdobycie szacunku i zaufania naszych Klientów.

Rozwój osobisty
i praca zespołowa

Największą wartością naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Stąd też intensywne szkolenia wprowadzane w firmie mają podnieść jeszcze wyżej nasze umiejętności tak by łatwiej osiągnąć przewagę konkurencyjną na bazie zdobytej wiedzy. Jesteśmy firmą, w której pracownicy łączą swoje specjalizacje i umiejętności, aby tworzyć jak najwyższą wartość dodaną. Praca zespołowa to nasza codzienność. Pracownicy mogą realizować swoje aspiracje zawodowe, rozwijać się, nabierać pewności w podejmowanych przez siebie decyzjach. Przez tak zmotywowany i zorganizowany zespół chcemy poprawić jakość naszych usług. Kładziemy duży nacisk na doskonalenie komunikacji wewnętrznej, cenimy lojalność, identyfikację i zaangażowanie w sprawy naszej firmy. Budujemy wizerunek jednej, spójnej firmy i, bez względu na miejsce w organizacji, staramy się tworzyć i realizować pomysły przyczyniające się do jej rozwoju.

GML RODo